Prawo wyboru komornika przez wierzyciela

1. W sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy o komornikach sądowych, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

1) o egzekucję z nieruchomości;

2) o wydanie nieruchomości;

3) o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;

4) o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;

5) w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku wyboru komornik działa poza obszarem swojego rewiru.

3. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika.

4. Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

 

Właściwość terytorialna

 

1. MIASTO KROSNO

 

2. POWIAT KROŚNIEŃSKI

Gmina Chorkówka

Bóbrka • Chorkówka • Draganowa • Faliszówka • Kobylany • Kopytowa • Leśniówka • Machnówka • Poraj • Sulistrowa • Szczepańcowa • Świerzowa Polska • Zręcin • Żeglce

Gmina Dukla

Barwinek • Cergowa • Chyrowa • Głojsce • Iwla • Jasionka • Kamionka • Lipowica • Łęki Dukielskie • Mszana • Myszkowskie • Nadole • Nowa Wieś • Olchowiec • Ropianka • Równe • Smereczne • Teodorówka • Trzciana • Tylawa • Wietrzno • Zawadka Rymanowska • Wilsznia • Zboiska • Zyndranowa

Gmina Iwonicz-Zdrój

Iwonicz • Iwonicz-Zdrój • Lubatowa • Lubatówka

Gmina Jaśliska

Czeremcha • Daliowa • Jaśliska • Lipowiec • Posada Jaśliska • Szklary • Wola Niżna • Wola Wyżna

Gmina Jedlicze

Chlebna • Dobieszyn • Długie • Jaszczew • Jedlicze • Moderówka • Piotrkówka • Podniebyle • Poręby • Potok • Żarnowiec

Gmina Korczyna

Czarnorzeki • Iskrzynia • Kombornia • Korczyna • Krasna • Węglówka • Wola Komborska

Gmina Krościenko Wyżne

Krościenko Wyżne • Pustyny

Gmina Miejsce Piastowe

Głowienka • Łężany • Miejsce Piastowe • Niżna Łąka • Rogi • Targowiska • Widacz • Wrocanka • Zalesie

Gmina Rymanów

Bałucianka • Bzianka • Głębokie • Klimkówka • Królik Polski • Ladzin • Łazy • Milcza • Posada Górna • Puławy • Rymanów Zdrój • Sieniawa • Tarnawka • Wisłoczek • Wróblik Królewski • Wróblik Szlachecki • Zawoja • Zmysłówka

Gmina Wojaszówka

Bajdy • Bratkówka • Łączki Jagiellońskie • Łęki Strzyżowskie • Odrzykoń • Pietrusza Wola • Przybówka • Rzepnik • Ustrobna • Wojaszówka • Wojkówka