Informacje dla wierzyciela

Kalkulator odsetkowy dostępny na stronie http://www.kalkulatory.gofin.pl/12,Kalkulator-odsetek-ustawowych.html.