Zapytania o nieruchomość

W przypadku skierowania egzekucji przez wierzyciela do nieruchomości należy złożyć stosowny wniosek o skierowanie zapytania do właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego.